800¥ thoả mãn ước ao - tập đàn Piano xịn ở Noah

1 cây grand piano xịn xò thế này thì đúng là 1 ước mơ lớn của mình. Nó xếp sau nhà đẹp, xe xịn… trong danh sách mua sắm nên ngày được sở hữu cũng khá xa vời.

Cái gì chưa mua được thì mình đi thuê tạm, như cái đàn 500củ này chắc lâu lâu mới mua được thì mình đi thuê rồi dùng thử coi có khác cái đàn 15tr của mình không. Sau đặng có tiền rồi cũng không bị bỡ ngỡ.

Thử rồi mới biết là khác thật… Thêm động lực để cố gắng cày cuốc =)

Nơi thuê http://grandpiano.jp/

  • Copyrights © 2017-2024 Bach Nguyen

请我喝杯咖啡吧~

支付宝
微信