Bluezone và các ứng dụng phát hiện tiếp xúc hoạt động như thế nào?

Điện thoại của chúng ta sẽ dùng bluetooth để liên lạc với nhau và tạo ra các ID ngẫu nhiên và thay đổi liên tục để định danh người dùng. Danh tính, địa chỉ,… của người sử dụng được bảo mật mà vẫn đảm bảo khả năng lần dấu tiếp xúc.

Thông tin tham khảo:

  • Copyrights © 2017-2023 Bach Nguyen

请我喝杯咖啡吧~

支付宝
微信