Tự học piano cùng mình

Sau quá trình tự mò mẫm thì đây là những điều mình học được, nếu bạn bắt đầu học thì có thể tham khảo nhé!

Đặt mục tiêu phù hợp và cũng enjoy nào :*

  • Copyrights © 2017-2022 Bach Nguyen

请我喝杯咖啡吧~

支付宝
微信