Đời sống ở Nhật tập 1 - lái xe, tiền lương, tài chính cá nhân...

0:20 Mình chuyển sang làm clip dài hơn
1:15 Fuji Safari Park ở Shizuoka
6:55 Mua xe hay là không?
12:10 Lương tăng thì làm được gì?
14:20 Sai lầm tài chính của mình hồi mới đi làm
18:00 Lái xe ở Nhật dễ lắm
21:00 Lần đầu đến Nhật nhờ JENESYS

  • Copyrights © 2017-2024 Bach Nguyen

请我喝杯咖啡吧~

支付宝
微信