Tránh dịch Corona - tự cắt tóc tại nhà

Mùa dịch đến mình hạn chế ra ngoài hơn, nhưng mà tóc thì vẫn dài ra đều đều. Mà hình như còn dài nhanh hơn vì ở nhà ăn ngủ nhiều nữa. Thế nên là mình mua 1 cái tông đơ về tự xử coi thế nào…

Mà thực ra là cắt xong 2 lần thấy mình gớm quá nên thôi, mình lại ra ngoài tiệm cắt tiếp rồi…

  • Copyrights © 2017-2024 Bach Nguyen

请我喝杯咖啡吧~

支付宝
微信